Нормативно-правове забезпечення

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАКОНИ

Про освіту

Про дошкільну освіту

Про охорону праці

Конвенція про права дитини

Кодекс цивільного захисту України

ПОСТАНОВИ, РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМУ

Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад

Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 “Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад”

Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

НАКАЗИ МОН

Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу

Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу

Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів

Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)

Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку

Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, переглянути Критерії

Про затвердження положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України

Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивчення окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних закладах різних типів та форм власності

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

ЛИСТИ

Щодо організації та проведення “Тижня безпеки дитини” в дошкільних навчальних закладах

Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі

Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період

Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період

Про зміну порядку ведення діловодства у дошкільних навчальних закладах

Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку

Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах

Щодо прийому до дошкільних навчальних закладів дітей, які прибули з Донецької та Луганської областей на постійне або тимчасове проживання до інших населених пунктів України

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах

Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів

Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах

Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах

Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу

Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення

Про методичні рекомендації з патріотичного виховання

Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі

Щодо використання навчально-методичного комплексу

Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах

Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах

Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах

Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах

Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами

Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

НАКАЗИ ІНШИХ МІНІСТЕРСТВ

Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності

Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров’я дітей

Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою

Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства переглянути Уніфіковану форму Акта перевірки дотримання вимог санітарного законодавства в дошкільному навчальному закладі

Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

© Заклад дошкільної освіти № 12 "Золота Рибка" м. Ковеля